Friday, April 11, 2014

DOSA PENYEBAB KESENGSARAAN HIDUP

Dari Abdullah bin Umar dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menghadapkan wajah ke kami dan bersabda: 

“Wahai golongan Muhajirin,  ada lima perkara (yang aku khawatir) bila menimpa kalian, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya, iaitu 
  • Apabila satu kaum melakukan penzinaan secara terang-terangan maka mereka akan diserang penyakit yang belum pernah dialami oleh nenek moyang mereka.
  • Apabila mereka mengurangi timbangan dan ukuran, mereka akan dihukum dengan kepapaan dan kemiskinan serta kezaliman pihak penguasa.
  • Setiap mereka yang enggan membayar zakat, mereka akan terhalang daripada beroleh hujan dari langit dan jika tidak kerana adanya haiwan dan binatang ternak tidaklah akan diturunkan hujan.
  • Setiap mereka yang melanggar janji Allah dan Rasulnya maka mereka akan dijajah oleh musuh daripada bangsa lain yang akan merampas sebahagian daripada harta mereka.
  • Dan selama para pemimpin tidak menjalankan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Allah, maka saling sengketa akan berlaku sesama mereka. (HR Ibnu Majah 4019)

No comments:

Post a Comment