Sunday, February 8, 2015

TUJUAN HIDUP MANUSIA

APAKAH TUJUAN MANUSIA DICIPTA

Persoalan yang sering bermain di hati ialah mengapa manusia yang serba kekurangan dan kelemahan ini dicipta? Apakah tujuan penciptaan manusia?

Segala puji bagi Allah s.w.t, Tuhan yang mencipta dan mentadbir seluruh alam dan selawat dan salam atas Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya Allah s.w.t ialah Tuhan yang menjadikan kita dan seluruh makhluk alam zahir dan ghaib. Alam zahir terdiri daripada manusia, haiwan di bumi dan lautan, tumbuhan, langit, bumi, bulan, bintang, matahari dan seluruh cakerawala di alam atmosfera ini. Manakala alam ghaib terdiri daripada para malaikat, alam jin, alam barzakh (kubur), alam akhirat, syurga, neraka dan seluruhnya yang tidak kita ketahui.

Setiap kejadian yang berlaku di bumi, di langit dan di alam ghaib juga segala-galanya adalah kejadian Allah s.w.t. Kenapa manusia diciptakan? Apa tujuan manusia diciptakan? Inilah yang menjadi persoalan di hati manusia yang ingin memahami hakikat sebenar tujuan penciptaannya.

Antara tujuan manusa diciptakan di muka bumi adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. Ini terbukti dengan firman Allah s.w.t dalam surah  Adz-Dzaariyaat ayat 56 yang bermaksud  “ Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah (beribadat) kepada-Ku”

Merujuk ayat ini, kita semestinya sedar bahawa hakikat yang sangat besar tentang kewujudan manusia tidak lain tidak bukan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah s.w.t semata-mata. Juga dapat difahami, kita diciptakan dan dihidupkan di muka bumi ini bertujuan untuk mengabdikan diri kepada Allah s.w.t secara menyeluruh dengan merangkumi seluruh aspek dan gerak kerja dalam kehidupan. Ini bermakna setiap perlakuan, pekerjaan yang dilakukan, apa jua bidang yang kita ceburi hendaklan disandarkan dengan niat untuk beribadah kepada Allah s.w.t

Beribadah kepada Allah s.w.t merupakan hakikat fitrah seorang manusia diciptakan. Allah s.w.t telah mengambil perjanjian dengan manusia semasa awal fitrah kejadiannya lagi. Firman-nya dalam surah Yasin ayat 60 dan 61 yang bermaksud : “Bukankah Aku telah mengambil perjanjian (perintahkan) kamu wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya, ia musuh yang nyata terhadap kamu! Dan (Aku perintahkan) : “ Hendaklah kamu menyembah-Ku, inilah jalan yang lurus”. Ini bermakna setiap manusia telah berjanji dengan Allah s.w.t untuk beribadah kepada-Nya. Oleh itu, apabila manusia lalai daripada menunaikan hak janjinya kepada Allah s.w.t, dia telah menempah kemurkaan Allah s.w.t. Maka manusia seperti ini tidak akan terlepas daripada menerima balasan Allah s.w.t di akhirat kelak.

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN BAHAWA MANUSIA ITU KHALIFAH DI MUKA BUMI INI?

Khalifah bermaksud wakil atau pengganti. Maksud di sini ialah manusia sebagai orang yang memakmurkan bumi ini. Sebagai manusia, kita adalah khalifah di muka bumi ini dengan memakmurkannya berlandaskan syariat Allah, menjalankan setiap perintah atas hukum-Nya dan Islam. Sebaiknya, kita tidak menggunakan perkataan “khalifah Allah” kerana Allah sama sekali tidak memerlukan pengganti. Kita hanyalah pengganti kepada orang yang terdahulu daripada kita sahaja.

Islam adalah agama yang sempurna dan perlaksanaannya menyeluruh dalam semua aspek dan bidang kehidupan. Sebagai khalifah atau penguasa bumi, kita hendaklah melaksanakan syariat Islam yang menyeluruh dalam diri, keluarga, masyarakat, setiap usaha dan ikhtiar, dalam negara bahkan di seluruh pelosok bumi. Dalam melaksanakan tugas ini bergantung pada kedudukan diri kita sebagai khalifah ataua penguasa dalam apa jua bidang pun. Umpamanya BAGI DIRI SENDIRI, kita adalah khalifah yang wajib mentadbir diri mengikut syariat Allah dari segi aqidah, ibadah, akhlak diri, usaha dan muamalat sesama manusia. Jika kita berkeluarga, kita khalifah dalam rumahtangga kita sendiri dan wajib mentadbirnya menurut syariat Allah. Pendidikan, cara hidup anak isteri dan sebagainya perlulah dipandu berdasarkan hukum bukan mengikut peraturan ciptaan manusia.

Begitu Firman Allah s.w.t dalam surah Al-‘Alaq ayat 6 dan 8 yang bermaksud: “Ingatlah, sesungguhnya manusia tetap melampaui batas (yang sepatutnya atau yang sewajibnya). Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. (ingatlah) seungguhnya kepada Tuhanmu tempat kembali (untuk menerima balasan)”

Wallahu a’lam

Ustaz Dr. Abd Basit Abd Rahman (Abu Anas Madani)
Sumber artikel daripada Majalah Al-Ustaz Isu 2


KITA SEMUA ADALAH PEMIMPIN

Daripada Ibnu Umar R.huma daripada Nabi SAW sabdanya, “Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu kelak akan ditanya tentang kepimpinan, ketua adalah pemimpin, kaum lelaki pemimpin kepada ahli keluarganya, kaum wanita adalah pemimpin dan penjaga rumahtangga suami dan anaknya, oleh itu setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinannya”.

Sekalipun kita tidak menjadi pemimpin pada setiap organisasi atau pemimpin dalam masyarakat, kita tetap seorang pemimpin. Kita adalah pemimpin kepada DIRI KITA dan setiap anggota-anggotanya.

Kita memimpin akal kita dan bertanggung jawab pada apa yang kita fikirkan dan kita putuskan dalam hidup. Kita memimpin hati kita dan bertanggung jawab pada bisikan-bisikannya. Kita memimpin mata kita dan bertanggung jawab pada apa yang kita lihat.

Kita memimpin telinga kita dan bertanggung jawab pada apa yang kita dengar. Kita memimpin mulut kita dan bertanggung jawab pada apa yang dikatakan dan apa yang kita makan.

Kita memimpin tangan kita dan bertanggung jawab pada apa yang kita lakukan. Kita memimpin kaki kita dan bertanggung jawab pada setiap langkah kita.

Kita juga adalah pemimpin ke lingkungan yang kita lalui setiap saat dan bertanggung jawab pada setiap reaksi yang kita berikan. Inilah sikap yang jika dipraktikkan, akan membuat diri seseorang itu lebih bertanggung jawab dan tidak mudah untuk menyalahkan orang lain.

Dan kita sebagai pemimpin bagi diri sendiri, haruslah ingat, bahawa suatu saat semua tanggung jawab kepemimpinan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

http://www.academia.edu/3697827/PENCIPTAAN_MANUSIA_SEBAGAI_PEMIMPIN
http://www.islam.gov.my/en/e-hadith/kita-semua-adalah-pemimpin