Thursday, November 4, 2010

Kelebihan zikir (mengingati Allah)

Abu Musa r.a memberitakan bahawa Baginda Rasulullah s.a.w bersabda :

" Jika sekiranya orang yang mempunyai wang yang banyak lalu membahagi-bahagikan (kerana Allah) dan seorang lagi yang sedang sibuk berzikir maka yang berzikir itu lebih utama (daripada orang yang membelanjakan wangnya kepada jalan Allah) "

Sunguhpun membelanjakan harta pada jalan ALLAH adalah satu amalan yang terafdal sekali namun zikrullah itu lebih utama lagi jika dibandingkan dengannya. Alangkah berbahagianya para hartawan yang membelanjakan harta kekayaanya pada jalan ALLAH dan disamping itu mendapat taufik pula untuk mengingati ALLAH s.w.t. Di dalam sebuah hadis telah diberitakan bahawa ALLAH s.w.t juga mensedekahkan (nikmat-nikmatNya) kepada hamba-hambaNya pada setiap hari dan mengurniakan sesuatu pada mereka menurut keadaan mereka itu. Namun begitu tidak ada kekurniaan yang lebih besar daripada taufik utk berzikir.

No comments:

Post a Comment