Monday, November 1, 2010

Mulai Pagi Anda Dengan Senyum & Syukur


“Barang siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan berdukacita terhadap dunia, tidak akan bertambah hampir ia kepada Allah melainkan bertambah jauh. Tidak akan bertambah didunia melainkan keletihan. Tidak akan bertambah di akhirat melainkan kepayahan. Allah akan mencampakkan rasa dukacita yang berterusan kesibukan yang tiada kerehatan, kefakiran yang tidak memperoleh kekayaan dan angan-angan yang memanjang ke dalam hatinya.

Wahai anak adam, setiap hari umurmu berkurangan sedangkan engkau tidak menyedarinya. Setiap hari Aku memberi rezki kepadamu tetapi engkau lupa untuk memuji Ku. Tidak memadai bagimu terhadap apa-apa yang sedikit. Tidak pula engkau merasa puas terhadap apa yang banyak.

Wahai anak Adam, tidak ketinggalan suatu hari pun melainkan datang daripada Ku rezki untukmu, tetapi pada malam harinya Aku didatangi oleh malaikat mempersembahkan amalan kejahatan daripadamu. Kamu memakan rezki Ku kemudian kamu membalasinya dengan melakukan kederhakaan terhadap Ku.

Kamu memohon daripada Ku lalu Aku perkenankan permohonanmu itu. Kebaikan daripada Ku sentiasa mengalir kepada mu dan kejahatan daripadamu sampai kepada Ku. Sesungguhnya Aku adalah sebaik-baik Tuan kepada mu dan engkau adalah sejahat-jahat hamba kepada Ku.

Engkau menanggalkan daripada Ku apa-apa yang Aku berikan kepadamu. Aku tutupkan kejahatan demi kejahatanmu. Aku malu terhadapmu tetapi engkau tidak merasa malu dengan Ku. Engkau melupai Ku dan mengingati selain daripada Ku. Engkau merasa takut kepada manusia tetapi merasa aman terhadap Ku. Engkau merasa gentar dengan marah manusia tetapi engkau merasa aman terhadap kemurkaan Ku”.

* Mulai pagi anda dengan senyuman dan kalimah Alhamdulillah..

(Petikan Hadis Qudsi Kitab Imam Al-Ghazali: Al-Mawa’iz Fil Ahadis Al-Qudsiah)

No comments:

Post a Comment